امروز تو مدرسه عسل بانو جلسه ماهیانه بود غزل بانو هم حاضر شد تا با هم بریم جلسه.بنده هم ازفرصت استفاده کردم و از دختر خوشگلم چند تا عکس انداختم. الهی مامان دورتون بگرده گل دخترای ماه منماچ