نوروز امسال خیلی بهمون خوش گذشت نوروز

هفت سین کوچولو موچولوی خونه ی ما 

عسل و غزل

عسل و غزل دو قلوی مامان که خنده هاشون زینت بخش خونه ی کوچیکمونه

عسل و غزل

به قول پدرم اولاد خوب نعمتیه هر کی نداره خدا بهش بده

عسل نازم

عسلی مهربونم با لباسی که عمه جون براش سوغات آورده

غزل

غزل نازنینم با لباسی که خاله مریم براش سوغات آورده

غزل

ماه کوچولوی من با لباسای عیدش

غزلک مهربونمغزلک آتیش پارهدخمل نازمghazal

قربون نگاه های خوشگلت بشم

غزلی بلا

 ایشالا صد ساله بشید دخملای نازمقلبعاشقتونم