سلام دوستای گلم

سال نو بر همگیتون مبارک.میدونم که خیلی تنبل شدم ولی اومدم که چند تا

عکس از این دخملای نازنینم اینجا بذارم تا یادگاری بمونه.

این عکس اولی روز تولد بنده یعنی هفدهم دی ماه هست که به دلایلی مجبور

شدیم تولد رو خونه مامان بزرگ برگزار کنیم.

این هم عکس صدرا جون روز تولد منه.

این یکی تولد مسیحای نازنینمه که 4 اسفند بود. به زور تونستم یه عکس

چهارتایی از این بچه ها گیر بیارم که ژستشون بد نباشه.

دخملای نازنینم عسل و غزل

 این جا شمعی هم که فلش قرمز داره مرضی جون دوست مهربونم از مالزی

برام آورده

خیلی جا شمعی زیبایی هست

این هم صدرای بلا که خیلی بامزه شده.بعد از سال تحویل

این یکی هم مسافرت به شهر اردستان هست که به دیدن مامان مهری رفته

بودیم.غزل

و دوست خوبش مبینا جون

اینجا هم دشته که پر از گلای شلغم بود بسیار زیبا بود خصوصا وقتی باد می

وزید گلها حرکت موج مانند وبسیار زیبایی داشتند