همینجوری

بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست

داریم. هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید

 به تاُخیر نیندازید.

            

پیشنهاد می کنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای

خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است.

          

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می‌نمایی.

/ 6 نظر / 14 بازدید
فرهان

سلام خدا براتو این دوتا فرشته رو نگهداره

مهسا مامان مرسانا

___$$$$$$$$______$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$ ________$$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$ _____________$$$ ______________$ سلام آپم زود بیا

S

movaafegham

S

[ماچ]